Издателство Нов Златорог
Editions Nov Zlatorog
  Адрес: София, ул. Морени №24, тел.: 00359 2 857 53 16, e-mail: kedi@dir.bg, www.nov-zlatorog.com  

ВЕНЕТА ПАРИЗОВА
Венета Паризова е магистър по финанси. Икономически директор на "Нов Златорог". Повече от десет години ръководи издателството, като запазва най-доброто от неговите традиции и обогатява и осъвременява досегашната му успешна дейност.


КИРИЛ КАДИЙСКИ

Литературен директор. Основател на "Нов Златорог" - първото частно издателство в България - на основата на самиздатската си дейност по време на режима, за което ББС го обявява за "Директор на българския самиздат". Емблематична фигура в нашата култура, най- превежданият в момента наш поет в чужбина.


СЪТРУДНИЦИ
Сред нашите сътрудници като автори на оригинално творчество - поезия и проза, преводачи, автори на предговори и послеслови, коментари и обяснителни бележки, книгооформители, контролни редактори и коректори се срещат имената на творци като Елисавета Багряна, Блага Димитрова, Иван Давидков, Кръстьо Станишев, Тома Бинчев, Йордан Палежев, акад. Румен Скорчев, проф. Владимир Филипов, проф.д-р Вера Ганчева, проф.д-р Людмил Димитров, доц. Любен Любенов, Иван Бориславов, Светлозар Жеков, Силвия Вагенщайн, Рада Панчовска, Иван Робанов, Мария Меранзова, Аксиния Михайлова, Силвиана Златева, Атанас Василев, Иван Димитров, София Бранц, Боряна Цонева, Васил Стоев, Александър Карапанчев


"Нов Златорог" е престижно издателство с неголяма по обем, но изключително качествена продукция в сферата на художествената литература: проза, есеистика и най-вече поезия, класическа и съвременна. Предимно френска, но и от редки езици (поредицата "Ars poetica europea XX" и др. Издателството работи с най-активните книгоразпространителски мрежи в България каквито са "Хеликон" и "Гринуич", както и с редица автономни книжарници. Много често излизането на една книга от печат е съпроводено и със съответните премиери, на които се каннят известни литературни критици, които да представят както автора на книгата - в случай, че е непознат или малко познат в България - така и самото произведение. В цяла серия от рецитали беше представена френската поезия от 19 в. От по-ново време е достатъчно да споменем тритомника с пиеси на Молиер или на Антологията на руската поезия, чиито премиери се състояха в книжарница "Гринуич". При тези изяви се канят и представители на пресата, които отразяват появата на една или друга книга, често събитие в културния живот на България, какъвто е случаят с двутомника на "Древногръцките митове" на Робърт Грейвз. Издателството си сътрудничи с някои чуждестранни институти, на първо място с френския културен институт. Радиото и телевизията също участват в популяризирането на продукцията на издателството.