Издателство Нов Златорог
Editions Nov Zlatorog
  Адрес: София, ул. Морени №24, тел.: 00359 2 857 53 16, e-mail: kedi@dir.bg, www.nov-zlatorog.com  

Медийното внимание към нашата дейност е винаги голямо. Книгите ни се очакват с интерес и за тях пишат ерудирани специалисти, чиято висока оценка е най-добрата възможна реклама..

http://www.fakel.bg/index.php?t=2347

http://www.fakel.bg/index.php?t=2454

http://www.fakel.bg/index.php?t=2347

http://www.fakel.bg/index.php?t=2453

http://www.fakel.bg/index.php?t=2272

http://www.fakel.bg/index.php?t=2223

http://www.fakel.bg/index.php?t=1747