Издателство Нов Златорог
Editions Nov Zlatorog
  Адрес: София, ул. Морени №24, тел.: 00359 2 857 53 16, e-mail: kedi@dir.bg, www.nov-zlatorog.com  

Наградите за нашата издателска дейност и високите инстанции, откъдето идват те, са израз на голямото признание, което получаваме периодично и което ни кара да работим с още по-голяма отдаденост.

ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУТ
http://www.bulgariaoggi.com/bg/20111209940/Италия-България/Общество-Италия-България/Италианска-национална-награда-за-превод-на-българското-издателство-„Нов Златорог".html

В-к ДУМА
http://duma.bg/node/24234

в-к КУЛТУРА:
-

ЛИРА.БГ
http://lira.bg/?p=13464

Съюз на преводачите в българия
http://bgtranslators.org/index.php/новини/122-2013-09-26-награди-на-спб