Издателство Нов Златорог
Editions Nov Zlatorog
  Адрес: София, ул. Морени №24, тел.: 00359 2 857 53 16, e-mail: kedi@dir.bg, www.nov-zlatorog.com  

Докато битието на Лермонтовата поезия в Русия е сложно и протича в две взаимно оспорващи се паралелни посоки - възторжена (масова) и резервирана (професионална) - в България този проблем не съществува и никога не е бил актуален. У нас Лермонтов е утвърден и обичан руски класик, към чието творчество са се обръщали и най-значителните ни поети. Смея да твърдя, че укрепването на собствения ни идентификационен (национален) мит в епохата на Възраждането и по-късно - през модернизма - включва усвояването, превеждането-пресътворяване и художественото тълкуване на Лермонтов. В реториката и тематиката на творбите му тогава е намерен необходим пример, потвърждаващ верността на избрания път към самоопределение и окуражаващ ни в извървяването му. В българската култура той не предизвиква дебати, поезията му се възприема като даденост, мяра, нетърпяща оспорване.

Проф. д-р Людмил Димитров

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
ПОЕЗИЯ

Първо
двуезично издание
Руска
Подбор и превод:
Кирил Кадийски
Послеслов:
Людмил Димитров

Формат: 16/60/84
Обем: 12 п. к.
Графична концепция
и макет:
ИК "Нов Златорог"
Печат: "Булгед"

ISBN: 978-954-492-242-9


ЗЛАТНА КНИГА НА ФРЕНСКАТА ПОЕЗИЯ

... Историята на френската поезия е изпъстрена от направления и школи, които са оформили лицето на нейния лиризъм, обединявайки в определен момент поети, чиито имена остават свързани със съответните периоди. Рютбьоф, Вийон, Шарл д'Орлеан се отъждествяват със Средновековието. През XVI в. Ронсар и дю Беле са водачите на "Плеядата". През XVII в. и XVIII в. Корней, Расин, Боало, Лафонтен и Шение заемат почетните места.

Най-представителните гласове от първата половина на XIX в., които повеждат романтизма, са на Ламартин, Виньи, Юго, Нервал, Мюсе. Вестители на "Парнас" са Теофил Готие, Льконт дьо Лил, Жозе-Мария дьо Ередиа, но по същото време Бодлер заема изключително място. Маларме е величественият представител на символизма, който ще преодолее, за да продължи да бъде уникален поет.

През втората половина на XIX в., великият век на френската поезия, Верлен и преди всичко Рембо, също и Лафорг ще спечелят лъвския пай.

Най-сетне Аполинер и Сандрар ще провъзгласят модернизма на XX в., после Брьотон, Арагон, Елюар, Мишо и Пере ще оповестят сюрреализма и съвременната епоха. Всички имена, които цитирахме от Средновековието до наши дни, имат по-осезателно присъствие в Златната книга на френската поезия, отколкото други, и това ни се струва съвсем естествено.

Жан Оризе, от Академия Маларме

Жан ОРИЗЕ
ЗЛАТНА КНИГА
НА ФРЕНСКАТА ПОЕЗИЯ

Първо издание
Френска
Превод: Кирил Кадийски
Подбор и предговор: Жан Оризе

Формат: 16/70/100
Обем: 59 п. к.
Графична концепция и макет:
ИК "Нов Златорог"
Цена:
28 лв. (мека корица)
30лв. (твърда корица)

ISBN: 978-954-492-247-4
АНТОЛОГИЯ НА ФРЕНСКАТА ПОЕЗИЯ В 2 ТОМА


Уважаеми читателю,
ти държиш в ръцете си ковчеже, пълно с отблясъци. Защото вътре са тежките късове самородно злато от "Завещанията" на Франсоа Вийон, много по-ценни от жълтиците, които той е обирал със своята банда; сияе филигранът на Ронсар и дю Беле, най-ярките звезди на "Плеядата"; искрят сълзите на Луиз Лабе, превърнати от раздялата в бисери; пламтят руби-ните от пролятата кръв в "Трагедиите" на Агрипа д'Обинье; понякога за миг ще те заслепи фалшивият - като нравите на епохата - блясък на някоя салонна епиграма; ще просветнат златни люспици, единствената утеха за цели десетилетия, когато реката на френската изящна словесност е мъкнела само пясък; но тук са и огромната перла на луната, извлечена от сините лагуни на романтизма, и всички "огърлици от вятър и звезди" на Бодлер, и слоновата кост на парнасистите, и цветните сънища на сюрреалистичното ни съвремие. Тук има по малко от всички съкровища на богатата френска поезия, които аз съм събирал и събирам като скъперник вече половин столетие. За да ти ги дам щедро в мига, когато капакът се затвори и аз разбрах, че ключът от това ковчеже е единствено в твоите ръце.

АНТОЛОГИЯ
НА ФРЕНСКАТА ПОЕЗИЯ
в два тома
том I

Първо издание
Френска
Подбор и превод: Кирил Кадийски
Послеслов: Жан Оризе

Формат: 16/70/100
Обем: 42, 5 п. к.
Графична концепция и макет:
ИК "Нов Златорог"
Цена:
25 лв. (мека корица)
30лв. (твърда корица)

ISBN: 978-954-492-245-0


АНТОЛОГИЯ
НА ФРЕНСКАТА ПОЕЗИЯ
в два тома
том II

Първо издание
Френска
Подбор и превод: Кирил Кадийски
Послеслов: Жан Оризе

Формат: 16/70/100
Обем: 39,5 п. к.
Графична концепция и макет:
ИК "Нов Златорог"
Цена:
25 лв. (мека корица)
30лв. (твърда корица)

ISBN: 978-954-492-246-7


Иван Цанкар (1876-1918) - класик на словенската литература, поет, писател и драматург. Един от четиримата представители на модернизма в словенската поезия, заедно с Драготин Кете, Йосип Мурн и Отон Жупанчич. Дебютира със стихосбирката "Еротика" (1899), която е постигната от нерадостна съдба. Непосредствено след излизането є люблянският епископ Антон Бонавентура Йеглич изкупува по-голямата, все още неразпродадена част от тиража, и я изгаря публично в Любляна. Този акт предизвиква скандал и повишава интереса към книгата. През 1902 г. Цанкар основно преработва съдържанието и прави ново издание на "Еротика". След което пише главно проза и драми. Автор е на седем пиеси, от които в България е играна само една - "Кралят на Бетайново". От прозата му най-известни са повестите "Къщата на Мария помощница" и "Слугата Йерней и неговата правда".

В контекста на модернизма книгата и до днес се възприема като култова, предизвикателна, явление, осъществило сериозен пробив в строго консервативното мислене на едно общество, възпитано в пуритански, патриархален дух и насилствено наложена ограниченост в изявата на чувствата. Още със самото заглавие тя въвежда рецептивно очакване и напрежение за различна, необичайна, отхвърляна и осъждана дотогава естетика, стилизираща възбудата, сладострастието и открития емоционален любовен диалог.

Поезията на Иван Цанкар се превежда за първи път на български език.

Иван Цанкар
ЕРОТИКА
Поезия

Първо издание
Словенска
Превод от словенски: Людмил Димитров

Формат: 32/84х108
Обем: 15,25 п.к.
Графична концепция и дизайн: ИК "Нов Златорог"
Цена: 20 лв.

ISBN: 978-954-492-253-5


ОДНИ ЕЙР АЙВАРСДОХТИР e исландска писателка и магистър по философия. В своята трета книга "Земя за заселване" тя разказва за опитите на млада жена да намери своето място в света, на което да изгради и подреди живота си, подчинен на любовта, общуването с хората и удовлетворяващата работа.

Във времена на криза се проявяват всички градивни и унищожителни сили у човека. Можеш да призовеш опита на дедите си, за да спасиш значимото и онова, което определя изхода от оцеляването, защото именно това е големият въпрос: в какво се превръщаме при "оцеляването на всяка цена". А можеш и да обезличиш живота си, превръщайки го в маргинализирана надпревара в гонене на илюзии, която ще даде в наследство на децата ти съществуване в матрица - съвременната форма на духовно и финансово робство. Избор трябва да бъде направен! Дали ще можем да почерпим сили от умението на предците ни да осмислят и да се наслаждават на живота без пари и "материални" удобства, дали ще се успеем да намерим връзките си със земята, природата и народа си, или пък ще се окажем негодни да защитим свободата си, отново?…

В търсенето си младата жена попада на древни разкопки, които може би ще дадат решението, но за целта хората би трябвало да си припомнят и определят кои са истински значимите стойности в живота им.

"Земя за заселване" е номинирана за Голямата литературна награда на Исландия през 2011 г. и печели литературния приз за жени писателки "Крайбрежната награда" за 2012 г. Както и Европейската награда за литература, 2013 г.

За българския читател тази книга е щастлив шанс да се срещне с една далечна на пръв поглед земя, населена с хора, чиито вълнения са му близки.

Одни Ейр Айварсдохтир
ЗЕМЯ ЗА ЗАСЕЛВАНЕ
Роман

Първо издание
Исландска
Превод от исландски: Айгир Сверисон

Формат: 32/84х108
Обем: 14,75 п.к.
Графична концепция и дизайн: ИК "Нов Златорог"
Цена: 15 лв.

ISBN 978-954-492-256-6


МОНИКА КОМПАНИКОВА е родена през 1979 г. в По-важска Бистрица. Завършила е Висшия институт за изобразително изкуство в Братислава. След като участва два пъти успешно в литературния конкурс Разказ, дебютира със сборник кратка проза Място за самота (2003, 2 изд. 2012, превод на сръбски 2010), за която получава литературната награда Иван Краско. През 2008 г. следва наградата на Татра банка за млади творци в областта на литературата. Втората є книга Бели петна (2006, 2 изд. 2012) е сред финалистите на най-сериозната словашка награда за най-добра проза на годината Anasoft litera, която є е присъдена през 2011 г. за нейната трета книга - романа Петата лодка (2010, 2 изд. 2011, 3 изд. 2012), преведена на чешки, немски, унгарски, арабски. Предстои излизането є и на полски. А в Хърватия е включена в поредица от трийсет съв-ременни европейски романа. По мотиви от Петата лодка и други нейни разкази има няколко сценария на студенти от висши учебни завения, свързани с изкуствата, в Братислава, кратки анимационни филми, монодрама, театрални поста-новки… Предстои едноименен игрален филм на режисьорката Ивета Грофова (свободна адаптация на романа) .

Илюстрованата детска книжка Приказки от морските дълбини е отличена като една от най-добрите книги на годината и получила награда от Словашкия литературен фонд. Като аудио-книга тя има успех в Словакия и Унгария.

Най-новият є роман Сливане излезе през 2016 г. Пише редовно за вестници и списания, а нейни произведения са излизали в сборници и антологии в Германия, Полша, Сърбия, Хърватска, България, Чехия, Австрия, Унгария и другаде. В момента работи в издателство Артфорум в Братислава.

Моника Компаникова
ПЕТАТА ЛОДКА
Роман

Първо издание
Словашка
Превод от словашки: Асен Милчев

Формат: 32/84х108
Обем: 12,5 п.к.
Графична концепция и дизайн: ИК "Нов Златорог"
Цена: 15 лв.

ISBN 978-954-492-251-1


Мила Павичевич е родена в гр. Дубровник (Хърватия) на 4 юли 1988 година, където завършва гимназия. В Загребския университет става магистър по сравнителна литература, гръцки език и литература, а в Академията за драматично изкуство - драматургия. Работи и в областта на съвременния танц и театър. По-настоящем е редактор на студентското списание за литература и културна теория "К".

Има публикувани няколко книги с поезия, носителка е на престижни награди, включително и тази на Европейския съюз за млади автори - за книгата "Девойчето от лед и други приказки", вече преведена на няколко езика. Редовно сътрудничи на най-сериозните литературни списания в Хърватия.

Мила Павичевич
ДЕВОЙЧЕТО ОТ ЛЕД
Приказки

Първо издание
Хърватска
Превод от хърватски: Ганчо Савов
Илюстрации: Йосип Ботер Дини

Формат: 32/84х108
Обем: 5 п.к.
Графична концепция и дизайн:
ИК "Нов Златорог"
Цена: 9 лв.
ISBN 978-954-492-252-8


Евалд Флисар
НАБЛЮДАТЕЛЯТ

Главният герой Симон Беблер,
двайсет и двегодишен студент по сравнително литературознание и философия, е любител драматург и все още девствен. Той не живее живота си, а само го наблюдава - като филм или роман - от безопасно разстояние, откъдето го държи под (привиден) контрол. В този изкуствено създаден, измислен свят, в който е едновременно и главен изпълнител, и режисьор, на връх рождения си ден узнава вестта, че е неизлечимо болен и че - както на героя от собствената му пиеса, току-що поставена на аматьорска сцена - му остава не повече от една година живот. Така грубото нахлуване на фикцията в действителността напълно скъсва размитата граница между двете и "изстрелва" Симон от Любляна в Ню Йорк; там под името Бартън Финк той се впуска в търсене на по-непосредствена и истинска представа за себе си и света.

Тъкмо осмислянето на автентичността, заложено и разиграно от Флисар на много равнища, е централната тема на романа. "Живеем във време, в което животът вече не може да бъде автентичен. Единственото възможно е да се повтарят познати художествени произведения." Затова съвременният индивид се е превърнал в "човек без център", странен бриколаж от различни идентичности, които според променящите се (литературни) обстоятел-ства избирателно излизат на преден план. Същото се отнася и за самия роман, съдържащ цитати и алюзии от и за редица филмови и литературни произведения - на Уди Алън, братя Коен, Тарантино и Пол Остър - с което се включва в острата полемика по въпроса доколко е възможно днес да възникне оригинално художествено произведение. В този смисъл ни очаква среща с един завладяващ метафизичен трилър.

Евалд Флисар
НАБЛЮДАТЕЛЯТ
Роман

Първо издание
Словенска
Превод от словенски: Людмил Димитров

Формат: 32/84х108
Обем: 18,75 п.к.
Графична концепция и дизайн: ИК "Нов Златорог"
Цена: 15 лв.

ISBN 978-954-492-248-1


ИВАН ДАВИДКОВ не е достатъчно оценен от критиката, но в съзнанието на събратята си се нарежда между най-добрите ни съвременни поети. Той има душата на живописец, широко отворена за света и явленията, за светлината и багрите. Желанието му да загребе колкото се може повече от тях го е накарало, мисля, да изостави в последните си книги традиционното стихосложение с неговите ограничения. Неговият стих, който сега се развива свободно, акцентуван само от римата, е като голяма мрежа, натегнала от улова на образи и красота.

Бих казал: премного красота.

Всеки поет е една индивидуалност и когато е така надарен като Давидков, би било неправилно да се искат от него неща, които може би не лежат в неговата природа. И все пак аз бих пожелал на Давидков повече тревога, повече драматизъм и съсредоточеност, дори ако потрябва за това да угаси някои от своите ярки бои.

Атанас Далчев

Поемата ПРЕЛЮД И ФУГА от Иван Давидков, на български и в превод на френски език от Красимир Кавалджиев, е отпечатана в 90 екз. от издателство "Нов Златорог" през октомври 2016 г. по повод 90 годишнината от рождението на поета.